David O´Kane

08/31 «» all
David O'Kane: Optics,
 2009, Lithographie, Papierformat 76 x 58 cm, Ed. 6
David O'Kane: Optics,
 2009, Lithographie, Papierformat 76 x 58 cm, Ed. 6
Josef Filipp Galerie   Spinnereistrasse 7, [PF 508]   04179 Leipzig   Germany
+49 341-241 94 62   +49 172-373 11 10   info@filipp-galerie.com   www.filipp-galerie.com
Mittwoch—Freitag von 13—18 Uhr   Samstag von 11—18 Uhr
Impressum