POSITIONS BERLIN ART FAIR 2015              
Matias Bechtold, Wolfgang Ellenrieder,
Alexander König, David O’Kane,
Eamon O’Kane
17—20 SEP 2015                              

05/20 «» all
Wolfgang Ellenrieder: soft cell, 2014 
pigment, binder and oil on linen, 175 x 140 cm
Wolfgang Ellenrieder: soft cell, 2014
pigment, binder and oil on linen, 175 x 140 cm

Instagram Josef Filipp | Instagram Thomas Steinert Archiv
Imprint / Privacy Policy